THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
2
5
3
9
8
Cải cách hành chính 26 Tháng Tư 2018 10:22:00 CH
Thực hiện tác phong ứng xử, giao tiếp, tận tụy phục vụ Nhân dân  (16/04/2018)
  
(WEBGOVAP) – Ngày 14.4, UBND Quận tổ chức tập huấn thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức gắn với kỹ năng tiếp nhận và trả hồ sơ theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông”. Tham gia buổi tập huấn có 110 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND ...
Phổ biến, vận dụng, triển khai các sáng kiến, giải pháp hay trong công tác cải cách hành chính  (21/03/2018)
  
(WEBGOVAP) - Ngày 20.3, UBND Quận ban hành Công văn số 1260/UBND-CCHC nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2018 và những năm tiếp theo. UBND Quận đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 Phường tập trung nghiên cứu, phổ biến, triển khai các sáng kiến, giải pháp hay trong cải cách hành ...
Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và phát huy sáng kiến, tích cực triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận  (09/03/2018)
(WEBGOVAP) - Ngày 6.3.2018, UBND Quận ban hành Công văn số 1042/UBND-CCHC về đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và phát huy sáng kiến, tích cực triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận. Theo đó, Công văn nhấn mạnh triển khai thực hiện tốt 3 nội dung công tác trọng tâm: - Đẩy mạnh quán triệt, tuyên ...
Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử năm 2018  (02/03/2018)
  
(WEBGOVAP) - Ngày 27.2.2018, Chủ tịch UBND Quận đã ký ban hành Kế hoạch số 944/KH-BCĐ triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử trên địa bàn Quận năm 2018, với mục đích: - Tăng cường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ...
UBND Quận thành lập Tổ Công tác xây dựng, triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp  (31/01/2018)
  
(WEBGOVAP) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015; Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10.10.2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”; Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19.12. 2017 của Chủ tịch UBND ...
Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  (25/01/2018)
  
\ Cán bộ chiến sỹ Đội quản lý hành chính trật tự xã hội thuộc Công an Quận ân cần niềm nở giải quyết thủ tục cho dân (WEBGOVAP) - Ngày 24.1.2018, UBND Quận triển khai Kế hoạch Số 412/KH-UBND về thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ...
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận  (19/01/2018)
  
(WEBGOVAP) - Ngày 18.1.2018, Chủ tịch UBND Quận đã ký Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận. Ban Biên tập Website - Bản tin Quận giới thiệu toàn văn tại đây. NGUYỄN LÊ (trích dẫn)
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận  (19/01/2018)
  
(WEBGOVAP) - Ngày 16.1.2018, Chủ tịch UBND Quận đã ký Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận. Ban Biên tập Website - Bản tin Quận giới thiệu toàn văn tại đây. NGUYỄN LÊ (trích dẫn)
Thực hiện cải cách hành chính gắn với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp  (13/01/2018)
  
(WEBGOVAP) - Ngày 11.1.2018, Ủy ban Nhân dân Quận ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận năm 2018, nêu rõ: Tiếp tục xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu ...
Triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, dịch vụ Y tế công và Giáo dục công trên địa bàn Quận giai đoạn 2017 - 2020  (09/11/2017)
  
(WEBGOVAP) - Ngày 8.11.2017, UBND Quận ban hành Quyết định số 3814/QĐ-UBND công bố Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, dịch vụ Y tế công và Giáo dục công trên địa bàn Quận giai đoạn 2017 - 2020. Hướng dẫn người dân ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Go Search