THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
2
5
1
8
0
Thông tin 14 Tháng Ba 2008 5:10:00 CH

Báo cáo về công tác cấp Giấy chứng nhận với công tác dân vận tại văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  QUẬN GÒ VẤP                                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT                      

   Số:  64/BC- VPĐKQSDĐ                                   

                                                   Gò Vấp, ngày  10  tháng  3  năm  2008 

BÁO CÁO

Về công tác cấp Giấy chứng nhận với công tác dân vận

tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Gò Vấp (viết tắt là VPĐKQSDĐ) được thành lập theo quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND quận Gò Vấp.

Theo quy chế hoạt động, VPĐKQSDĐ là cơ quan dịch vụ công trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất các biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính giúp Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện việc tiếp nhận - luân chuyển - thụ lý – hoàn trả đối với hồ sơ cấp GCNQSHNƠ&QSDĐƠ và GCNQSDĐ theo quy trình “một cửa” ban hành kèm theo Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 10/4/2007 của UBND quận Gò Vấp.

Nhiệm vụ trọng tâm của VPĐKQSDĐ là làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về nhà và đất như: cấp giấy chứng nhận lần đầu bao gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kể cả nhu cầu về chuyển mục đích sử dụng đất); giải quyết đăng ký biến động đối với các quyền của người sử dụng đất, của chủ sở hữu nhà ở-đất ở; lưu trữ, quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính, thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai theo quy định; cung cấp thông tin liên quan đến nhà-đất cho các đối tượng có nhu cầu.                                 

Tổ chức bộ máy của VPĐKQSDĐ có một Giám đốc và một Phó Giám đốc cùng 03 tổ giúp việc gồm: Tổ Hành chính, Tổ Đăng ký (đăng ký ban đầu và đăng ký thay đổi sau GCN), Tổ lưu trữ-công nghệ thông tin. Tổng số nhân sự: 58 CBNV (ngày đầu thành lập là 40); trong đó: Biên chế 15, hợp đồng 43. Về tài chính trong giai đoạn từ 2007- 2009 tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 26/12/2006, VPĐKQSDĐ được Chủ tịch UBND quận giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên về tài chính.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

          Kết quả đáng ghi nhận của VPĐKQSDĐ trong năm 2007 vừa qua là làm cầu nối để các đơn vị thực hiện quy trình “một cửa liên thông” trong công tác cấp GCN nhà đất.

VPĐKQSDĐ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp GCN tại Văn phòng HĐND-UBND quận Gò Vấp, sau đó luân chuyển hồ sơ đến UBND phường xác nhận, sau đó nhận lại thụ lý và dự thảo GCN; chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Quản lý đô thị thẩm định; tiếp tục trình UBND quận ký cấp GCN, song song đó chuyển hồ sơ đến Chi cục thuế quận xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp, thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và trao GCN cho người đề nghị cấp GCN sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nhân dân có nhu cầu cấp GCN không phải liên hệ UBND phường, cơ quan Thuế hoặc các đơn vị liên quan để xác nhận hồ sơ, những công việc này do VPĐKQSDĐ đảm nhận, giảm sự đi lại nhiều lần cho nhân dân trên địa bàn.

Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận nhà-đất và UBND quận Gò Vấp ban hành Quyết định 461/QĐ-UBND đã tạo điều kiện thông thoáng cho nhiều hộ gia đình KT3 có nhu cầu được xem xét cấp GCN. Mặc dù thông tin về trình tự thủ tục đã được công khai trên trang Web, tại Văn phòng HĐND-UBND nơi tiếp nhận hồ sơ và tại UBND 16 phường nhưng số lượng nhân dân đến liên hệ mỗi ngày tại phòng tiếp nhận hồ sơ là rất lớn (bình quân có từ 400-500 lượt người/ngày đến mua hồ sơ và yêu cầu hướng dẫn; thống kê trong thời gian 03 ngày đầu tiên từ 10/4/2007-13/4/2007 đã bán ra 1.318 bộ hồ sơ, hướng dẫn kê khai và tiếp nhận 414 hồ sơ, đồng thời vẫn duy trì giải quyết 753 hoạt động khác liên quan đến các đề nghị về nhà ở - đất ở). VPĐKQSDĐ đã triển khai toàn bộ nhân sự để đáp ứng yêu cầu này với tinh thần phục vụ, thuyết phục nhân dân nắm rõ chủ trương của nhà nước không nôn nóng nếu chưa thật sự có nhu cầu cấp GCN. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Tính đến cuối tháng 8/2007 số lượng hồ sơ tiếp nhận đã giảm dần, trung bình từ 1.260 hồ sơ/tháng xuống còn 939 hồ sơ/tháng và công tác tiếp nhận hồ sơ cũng được sắp xếp nề nếp, ổn định.

          Đối với thời gian giải quyết hồ sơ vẫn phải đảm bảo theo quy định của UBND Thành phố .Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua do nhu cầu của người dân là quá lớn (trong đó có nhiều trường hợp KT3 mà trước đây chưa giải quyết cấp GCN). Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2007 tính từ tháng 4 là 9.024 hồ sơ tăng  2,5 lần so với năm 2006. Sự đột biến tăng của hồ sơ dẫn đến hàng loạt hồ sơ trễ hẹn; trong đó có 1.324 hồ sơ liên quan đến QĐ 207 phải chờ kiểm tra thực địa, họa lại bản vẽ nhà - đất theo quy định. Giai đoạn đầu VP ĐKQSDĐ không thể đủ nhân sự để thực hiện. Với sự chỉ đạo của quận, Phòng QLĐT đã đề nghị các đơn vị tư vấn trước đây thực hiện bản vẽ 207 hỗ trợ lập lại bản vẽ theo mẫu quy định và được các đơn vị thống nhất, Quận chi hỗ trợ cho các đơn vị là 50.000đ/1 bản vẽ. Quá trình giải quyết đa số người dân thông cảm đối với cơ quan thụ lý sau khi đã được giải thích rõ ràng, song cũng có một số yêu cầu giải quyết đúng thời gian thì VPĐKQSDĐ thực hiện đúng thời gian đã hẹn trả.

          Để khắc phục sự chậm trễ trong quy trình cấp GCN (việc chậm trễ đã được người dân phản ảnh qua website Gò Vấp), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận đã chỉ đạo liên tục qua các thông báo 2033/TB-UBND ngày 12/10/2007, thông báo số 104/TB-VP ngày 17/10/2007, thông báo 112/TB-VP ngày 7/11/2007 và Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14/11/2007; tổ chức học tập kinh nghiệm tại quận Tân Phú; các đơn vị liên quan đã triển khai giải quyết các vướng mắc trong những giai đoạn xác nhận, thụ lý, kiểm tra, xác định nghĩa vụ tài chính, đồng thời VPĐKQSDĐ chủ động tăng nhân sự thụ lý lên 14 người, tổ chức làm việc ngoài giờ và ngày thứ bảy, thống nhất với Phòng chức năng rút ngắn Tờ trình giảm sự phức tạp giúp việc thụ lý và thẩm định nhanh hồ sơ, tăng số lượng thụ lý, kiểm tra-thẩm định, cấp GCN (trung bình trong tuần thụ lý và cấp từ 300-400 GCN/tuần). Đối với việc kiểm soát hồ sơ trong quy trình VPĐKQSDĐ luôn phải chủ động theo dõi tiến độ và có văn bản kèm danh sách thông tin các hồ sơ chưa đảm bảo thời gian của quy trình chuyển đến các đơn vị liên quan thực hiện theo chức năng để phối hợp thực hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ theo quy trình. Đây là mặt hạn chế đòi hỏi sự khắc phục nhằm thực hiện đồng bộ trong công tác cấp GCN.

          Kết quả thụ lý, giải quyết cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện như sau: (Số liệu báo cáo tính đến 31/12/2007)

Nội dung công việc

Năm 2007

Năm 2006

Tỷlệ %

Năm 2005

Tỷlệ %

I.Cấp GCNQSHNƠ và QSDĐƠ:

1.1.Tổng số tiếp nhận

1.2.Tổng số thu lý giải quyết

       Trong đó:

-         Đã cấp GCN

-         Không đủ điều kiện trả công văn

-         Hồ sơ đang thẩm định, trình ký

1.3.Tổng số đang thụ lý

II.Cấp GCNQSDĐ:

 

 

9024

8679

 

7001

1030

648

345

1235

 

3579

3579

 

3174

405

 

 

442

 

+252%

+242%

 

+220%

+254%

 

 

+279%

 

 

3462

3462

 

2954

508

 

 

124

 

+260%

+250%

 

+237%

+202%

 

 

+995%

(Số liệu cấp GCN năm 2005 và 2006 tại Mục I là cấp GCNQSDĐ có tài sản gắn liền với đất là nhà ở theo Luật Đất đai năm 2003).

- Đối với các trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà ở - đất ở, tách thửa cấp giấy hồng mới (trong đó có cả các giao dịch mà chủ sở hữu đã được cấp GCNQSHNƠ và QSDĐƠ theo NĐ 60/CP, GCNQSDĐ có tài sản gắn liền với đất là nhà ở theo NĐ 181/2004/NĐ-CP) VPĐKQSDĐ đã tiếp nhận thực hiện đăng bộ, thụ lý trình cấp GCN và hoàn trả GCN đúng với quy trình và thời gian quy định.

III. NHẬN XÉT:

           Đến nay các đơn vị liên quan, trong đó có VPĐKQSDĐ đã khắc phục được tình trạng hồ sơ tồn đọng. Ngoài việc các đơn vị tập trung chấn chỉnh cho công tác phối hợp, cải cách thủ tục hành chính như nêu trên, VPĐKQSDĐ đã làm công tác “dân vận” – đã điều động hầu hết những nhân viên giàu kinh nghiệm chuyên môn thực hiện những phần việc có tiếp xúc với công dân để hướng dẫn để giải thích pháp luật, để thuyết phục vơi đi những bức xúc của công dân. Cụ thể: 6 nhân viên kinh nghiệm thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, 1 nhân viên (có luân phiên) hướng dẫn và hỗ trợ về thủ tục hồ sơ (cách điền vào đơn đề nghị cấp Giấy), 1 nhân viên cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện hồ sơ. Cùng với lãnh đạo VP, các nhân viên trên được giao nhiệm vụ thuyết phục người dân liên quan thông cảm với tình trạng quá tải của quận và xin thời gian để nhân viên thụ lý rảnh tay làm việc (thụ lý hồ sơ tồn đọng). Đây là công việc mất nhiều công sức, nhưng tại thời điểm đó nếu không quan tâm đúng mức sẽ phát sinh khiếu nại hàng loạt của công dân. Tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh: Tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, quan đểm, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác dân vận; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân…Gắn công tác dân vận với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng; triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận; bám sát địa bàn, bám dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nắm tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất của các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của nhân dân. Phải làm công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân.

              Để thực hiện công tác dân vận theo nhiệm vụ năm 2008 với công tác cấp Giấy chứng nhận, VPĐKQSDĐ đặt ra nhiệm vụ là phải tiếp tục hoàn thiện bộ máy, thủ tục và đảm bảo thời gian đã hẹn; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị trong quy trình; đảm bảo tính chính xác, đúng pháp luật trong thực thi công vụ và xây dựng tinh thần làm việc có trách nhiệm đối với nhân dân./.

 

                                                                                                GIÁM ĐỐC - Nguyễn Thị Lệ Hoa (Đã ký)

Nơi nhận:

- UBND quận (CT, PCT/ĐT);                                                              

- Phòng QLĐT, P.TNMT;

             - Lưu ./.

 


Số lượt người xem: 4716    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search