THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

 

THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY NHIỆM KỲ 2010 - 2015  

STT Ảnh Họ và tên
Chức vụ hiện nay
Email
01

 

Nguyễn Hồng

Bí thư Quận ủy 

 

 

nhong@govaphcm.gov.vn
02

 

Đỗ Văn Tánh

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

   
dvtanh@govaphcm.gov.vn
03

Võ Ngọc Quốc Thuận
Phó Bí thư Quận ủy

vnqthuan@govaphcm.gov.vn

04

 

  

Huỳnh Thị Thanh Bay
Ủy viên BTV Quận ủy

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy  

httbay@tphcm.gov.vn

05 Nguyễn Kim Hiếu
Ủy viên BTV Quận ủy
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
nkhieu@govaphcm.gov.vn
06 Lê Thông Phang
Ủy viên BTV Quận ủy
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
ltphang@govaphcm.gov.vn
07 Trương Đăng Hùng
Ủy viên BTV Quận ủy
Chủ tịch UBMTTQVN quận

hungtd@tphcm.gov.vn

08 

Nguyễn Phương Đông

- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

 - Phó Chủ tịch TT UBND quận

npd@govaphcm.gov.vn 
09 

Lê Hoàng Hà

- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

- Phó Chủ tịch UBND quận

 

lhha@govaphcm.gov.vn 
10 
Thân Trọng Minh
 - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy
- Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
ttminh@govaphcm.gov.vn 
 11

Vũ Thị Nga

 - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

  - Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch UBND phường 8

vtnga@govaphcm.gov.vn 
 12

Nguyễn Trần Phượng Trân

- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

ntptran@govaphcm.gov.vn 
13 

Nguyễn Văn Chiện

 -  Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

 -  Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

nvchien@govaphcm.gov.vn 
 14

Huỳnh Trí Thạnh

Ủy viên BTV Quận ủy
Trưởng Công an Quận

htthanh@govaphcm.gov.vn 

 

Go Search