SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
2
5
3
2
5
CÁC CHUYÊN ĐỀ 20 Tháng Chín 2011 9:05:00 SA

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Những kinh nghiệm thực tiễn của Đảng bộ quận Gò Vấp

Theo Website Thành ủy

Trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng (năm 2007), Thành ủy đã chọn Đảng bộ quận Gò Vấp làm điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, Quận ủy xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy, cụ thể hoá và vận dụng chủ đề tư tưởng, đạo đức Bác Hồ theo từng năm.

Chú trọng công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền

Quận ủy có kế hoạch triển khai sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và trong đoàn thể, nhân dân. Đã tổ chức được 162 lớp, có trên 95% đảng viên, 98% cán bộ công chức tham gia. Mặt trận và các đoàn thể tổ chức học tập trong giới, đặc biệt tổ chức được 4 lớp quán triệt các chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho các chức sắc, các tôn giáo, các ni sư giới phật giáo, các xơ Dòng Đa Minh Lạng Sơn.

Hơn 4 năm qua, quận đã tổ chức 73 hội thi với trên 4.800 lượt thí sinh tham gia. Người tham gia hội thi không chỉ là cán bộ, đảng viên (có nhiều đảng viên đương chức) mà còn thu hút đông đảo của đoàn viên, thanh niên, giáo viên, cán bộ phụ nữ, cán bộ ngành y tế, nhất là các nhà tu hành ở Tịnh xá Ngọc Phương, Dòng Mến Thánh Giá Lạng Sơn Gò Vấp…

Các hoạt động đó đã khơi dậy trong lòng mỗi người về tình cảm với Bác Hồ, thấu hiểu hơn tấm lòng của Bác đối với đồng bào các giới…, khơi gợi được niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai phát triển của đất nước. Đây cũng là hình thức giáo dục ý thức cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên, cán bộ; cho người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị đối với chức trách nhiệm vụ, vị trí lãnh đạo, điều hành công việc hằng ngày của mình. Qua đó, đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân đều có ý thức tự soi rọi mình để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức được tốt hơn.

Nhiều kết quả thiết thực

Sau các đợt quán triệt học tập, các tổ chức đảng đều xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hướng dẫn từng cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký cá nhân “làm theo” gương Bác phù hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác. Kết quả 100% chi bộ, đảng bộ xây dựng chương trình hành động và 98,8% cán bộ, đảng viên làm bản đăng ký cá nhân. Quận cũng triển khai thực hiện “sổ tay đảng viên” (từ quý I-2008) để đảng viên đăng ký và báo cáo kết quả làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Trong công tác chỉ đạo điểm, Quận ủy đã khảo sát chọn 4 cơ sở đảng làm điểm là Đảng bộ phường 17, Đảng bộ Công an quận, chi bộ Quận đoàn và chi bộ Chi cục Thuế. Qua sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động, Quận ủy chọn thêm 8 đơn vị là: Đảng bộ phường 1, phường 7 và các chi bộ Văn phòng UBND quận, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Liên đoàn Lao động.

Các chi bộ, đảng bộ đã xây dựng tiêu chí đạo đức sát hợp với nhiệm vụ chính trị của mình để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bình chọn gương điển hình “học tập, làm theo”. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ, đảng bộ dành thời gian đóng góp ý kiến tự phê bình và phê bình, đánh giá tình hình đạo đức, lối sống với việc thực hiện các tiêu chí. Đây là nội dung cơ bản của cấp ủy trong việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, Quận ủy quan tâm chỉ đạo việc phát hiện, nhân rộng các gương điển hình. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt dưới cờ để tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực như: thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sửa đổi lối làm việc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, gương tốt trong tham gia các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở… Qua hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động, cơ sở đã tuyên dương 117 tập thể, 1.130 cá nhân; quận tuyên dương 114 tập thể và 150 cá nhân, trong đó, các gương điển hình là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt có 43 người; các tập thể tiêu biểu như Đảng bộ phường 17, Đảng bộ Công an quận, Chi bộ Chi cục Thuế, Bệnh viện Gò Vấp, Đảng bộ Cơ quan đảng – đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan chính quyền…

Trong các năm 2007 – 2009 có 440 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng (cán bộ công chức: 138; giáo viên, y, bác sĩ: 124; lực lượng vũ trang: 115; khu phố, tổ dân phố: 28; công nhân: 35). Có 79 cán bộ công chức được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; 257 cán bộ được quy hoạch các chức danh diện Quận ủy quản lý (174 cán bộ quy hoạch trưởng phó ban, ngành, đoàn thể quận, 83 cán bộ quy hoạch 5 chức danh chủ chốt phường)…

Một số kinh nghiệm thực tiễn

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn những hạn chế: kết quả đạt được chưa tương xứng với quyết tâm và các biện pháp mà Quận ủy đã tập trung trong thời gian qua; nhận thức chuyển biến nhìn chung còn chưa đều, chưa đồng bộ nên tiến độ, kết quả thực hiện còn hạn chế so với mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động; có lúc chưa tạo được tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở; việc tuyên truyền ra nhân dân về nội dung và hình thức chưa đủ liều lượng, tác dụng tuyên truyền cổ vũ chưa cao; việc thực hiện tự phê bình và phê bình chưa trở thành nền nếp và chưa phát huy hết tác dụng, tính tự giác, tự phê bình còn thấp; vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức dẫn đến sai phạm phải bị kỷ luật; việc bình chọn điển hình và tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tại một số đơn vị do cách làm còn đơn giản nên sự lan tỏa chưa cao…

Từ kết quả và tồn tại đó có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ quận đến cơ sở phải tiếp tục đi vào thực tiễn và có chiều sâu. Công tác chỉ đạo điểm được tiến hành toàn diện, chỉ đạo chặt chẽ, định kỳ tổ chức giám sát, kiểm tra, giao ban, từ đó rút ra kinh nghiệm, những cách làm hay, khắc phục hạn chế phục vụ cho Cuộc vận động trong toàn quận.

Thứ hai, tiếp tục gắn nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo tinh thần chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, tạo bầu không khí sôi nổi trong thi đua “làm theo” gương Bác Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần X.

Thứ ba, chú trọng đúng mức việc tổ chức phát hiện, biểu dương gương điển hình “học tập, làm theo” gương Bác qua các phong trào từ cơ sở, các điển hình có tính thuyết phục cao, trong đó quan tâm đến đối tượng đảng viên, cán bộ là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu…

Trần Văn Khuyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp


Số lượt người xem: 9638    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
Go Search