THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
2
5
2
4
9
Chính quyền - Địa phương 18 Tháng Ba 2008 12:55:00 SA

Công tác dân vận chính quyền năm 2007

Quận Gò Vấp trong năm 2007, các cơ quan hành chính từ quận đến cơ sở đã từng bước được kiện toàn về tổ chức, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng chương trình hành động thiết thực gắn công tác vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Từ quy chế làm việc của UBND quận các đơn vị đã ban hành, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của UBND các cấp và các phòng ban chuyên môn; công khai các quy trình thủ tục hành chính tại các công sở và trên Website quận; tập trung thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa một dấu”, củng cố hoàn thiện bộ máy quản lý hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn và hiệu quả, xây dựng tác phong thái độ và tinh thần trách nhiệm khi tiếp dân với phương châm: “trách nhiệm, chuyên nghiệp và nụ cười công chức”, chống mọi biểu hiện hách dịch, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng.

Trong nhân dân

Tổ chức 06 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật và các cơ quan đơn vị, các phường tổ chức 76 buổi báo cáo với 8.223 lượt người tham dự (hiện nay lực lượng báo cáo viên là 19 người). Về phía UBND và Hội đồng PHPBGDPL quận đã:

Tổ chức 79 cuộc tuyên truyền với 55.209 lượt người tham dự (trong đó có 32.500 học sinh của 12 trường Trung học cơ sở và 6 trường Phổ thông trung học và 4.800 giáo viên, công nhân viên thuộc ngành giáo dục quận), tập trung các nội dung: Luật Giao thông đường bộ; nghiệp vụ chứng thực, quy trình xử lý đơn thư; công tác hòa giải; công tác khiếu nại tố cáo; công tác thi hành án; công tác hộ tịch; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 76/2006/NĐ-CP; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố; Luật Luật sư; Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Cư trú; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Thể dục thể thao; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bình đẳng giới; Luật Mặt trận Tổ quốc; Luật Khiếu nại tố cáo; Pháp lệnh tổ chức hòa giải cơ sở; Nghị định số 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999; Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007; Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP; Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007; Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/04/2006…

Tổ chức 16 hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ cho Hội viên Hội Nông dân và học sinh của 12 trường cấp 2 và 3 trường cấp 3 trú đóng trên địa bàn quận Gò Vấp. Ngoài ra còn tham gia hội thi Công dân và Pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, kết quả đoạt giải nhì.  Đã phân phát 1.000 tài liệu về Luật Bảo hiểm xã hội và 900 cẩm nang pháp luật dành cho khu phố, tổ dân phố về 12 lĩnh vực cho 16 phường và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong quận; 127.000 tờ gấp tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 2100 tờ gấp về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; 20.000 quyển cẩm nang tìm hiểu về pháp luật lao động; 27.766 tài liệu các loại khác phân phát tại các buổi tuyên truyền theo kế hoạch của UBND quận và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Tổ chức 16 lớp tập huấn về Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho 1.562 cán bộ công chức, Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố.

Tổ chức phát thanh 64 buổi tổng thời lượng 64 giờ.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sửa đổi lề lối làm việc

Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-TW ngày 01/8/2007 của BCH TW khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, nhiều thủ tục hành chính đã được quy trình hoá, phân công rõ trách nhiệm của từng người, từng bộ phận liên quan khi giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Triển khai Quyết định 93/2007/QĐ-TTg, UBND quận thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” 3 lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền SDĐƠ, giấy phép xây dựng và Đăng ký kinh doanh hộ cá thể; trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cấp hành chính, từng khâu luân chuyển, đã từng bước tạo sự phối hợp đồng bộ, khắc phục sự chồng chéo giữa các cơ quan hành chính, đẩy nhanh việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính theo đúng quy định.

Thực hiện cơ chế hành chính “một cửa, một dấu” tại quận, tháng 5/2007 đã chuyển Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị về trụ sở hành chính quận; các bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ tại Văn phòng HĐND-UBND quận theo cơ chế “một cửa”.  

Các phòng ban chuyên môn thực hiện quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính đúng hẹn, giải quyết tốt hồ sơ tiếp nhận. Đẩy mạnh triển khai đề án tin học hoá quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo cơ sở cho việc công khai các quy trình thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo hướng đơn giản và công khai nên thời gian thụ lý, giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân được rút ngắn, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành pháp luật. Trong năm, tiếp nhận và giải quyết 128.350 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ 100% gồm: 6.475 hồ sơ hộ tịch; 3.892 hợp đồng ủy quyền, chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch và chứng thực 101.946 văn bản sao y. Công tác quản lý tổ chức, nhân sự, hệ thống thông tin, văn bản được cập nhật và khai thác xử lý qua mạng bảo đảm nhanh gọn và chính xác. Đã cấp 4.616 giấy phép xây dựng, trong đó 95% đúng hẹn theo quy định.

Đến 31/12/2007, đã cấp 7.581 giấy chứng nhận quyền SHNƠ, quyền SDĐƠ, bằng 17,63% số lượng GCN cấp ra của thành phố và đến 15/01/2008 đã giải quyết xong số hồ sơ tồn đọng quá hạn lũy kế đến cuối năm 2007, từ 16/01/2008 Quận trở lại quy trình với 40 ngày cho toàn bộ quá trình tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cấp GCN cho dân; Giải quyết 6.938 trường hợp đăng ký chuyển dịch quyền sử dụng đất và 10.705 trường hợp đăng ký giao dịch đảm bảo; Hình ảnh tận tuỵ, trách nhiệm của cán bộ viên chức đơn vị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị quận được nhân dân khen ngợi.

Cấp phép kinh doanh, cấp mã số thuế và thu môn bài 2.629 hộ cá thể đúng quy trình và đúng hẹn 100% (trong vòng 5 ngày).

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản: thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 12/03/2007 của UBND quận Gò Vấp đã rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành năm 2006. Kết quả đã rà soát 49 văn bản QPPL (trong đó 25 Quyết định; 5 Chỉ thị; 19 Nghị quyết của HĐND).

Tổng số 85 bản đã được kiểm tra trong năm 2007, trong đó: văn bản của quận là 16; văn bản của phường là 69. Số văn bản phát hiện có sai sót 43 văn bản (chiếm tỷ lệ 62.32%), đã được điều chỉnh sửa sai có trường hợp phải xin lỗi các đối tượng được điều chỉnh.

Đã công khai các dự án của Chính phủ, thành phố và của quận trên Website; đồng thời lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp hợp lý của nhân dân trong việc thực hiện các dự án có ảnh hưởng lớn đến khu dân cư như dự án Tham lương -Bến Cát – Rạch Nước Lên, dự án đường nối Tân sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài và dự án đường Phạm Văn Bạch…

Về tổ chức và tinh giản bộ máy

Với đặc thù là cấp hành chính thực thi, khi có các chủ trương, hoặc phân công, Ủy quyền của UBND thành phố như thực hiện Quyết định 54/2007/QĐ-UBND, 126/QĐ-UBND....; UBND Quận đã chủ động rà soát và phân định làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo của các cơ quan hành chính nhà nước; củng cố, sắp xếp bố trí lại tổ chức, nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy chế về tổ chức và các hoạt động phát sinh của từng đơn vị. Chỉ đạo Phòng Nội vụ rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc, đối với các đơn vị xây dựng quy chế trước ngày 23/11/2003 khi Quốc hội ban hành Luật tổ chức HĐND và UBND thì phải điều chỉnh theo các quy định hiện hành, các đơn vị khác phải thường xuyên rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; một số đơn vị thực hiện nghiêm túc như: Trung tâm TDTT, Đội QLTTĐT nay là Thanh tra Xây dựng.

Trước khi có Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quận đã chủ động rà soát và giải quyết dứt điểm 24 trường hợp cán bộ chờ việc tại phòng Nội vụ. Thực hiện Nghị định 143/2006 /NĐ-CP quận đã tuyển dụng phân công lại 5 chức danh công chức phường, giải quyết bố trí lại hoặc giải quyết chính sách 54 trường hợp bố trí chưa phù hợp, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ công chức.

Đơn, thư khiếu nại tố cáo giảm 26,5% so với năm 2006, và đã giải quyết đạt 91,6%, trong đó hơn 50% số vụ là tồn tại của các năm trước.

Khi có Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản bộ máy, UBND quận tiến hành thành lập Ban chỉ đạo và đã phân công trách nhiệm các thành viên nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng việc, đúng người, khách quan, khoa học.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức

Kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, rà soát sắp xếp theo yêu cầu công tác chuyên môn cán bộ, nhằm tăng cường bổ sung cho các cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện tốt quy chế đánh giá cán bộ, công chức hàng năm dựa trên các tiêu chí chức danh chuyên môn; thực hiện rà soát lại quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển điều động cán bộ theo quy trình và phân công, phân cấp nhằm đảm bảo khách quan cố gắng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ năng lực, trình độ chuyên môn được đào tạo để nâng cao hiệu quả trong công tác.

Trong năm 2007, phân bổ 129 tân công chức về tập sự 16 phường; hợp đồng theo nghị định 68 của Chính phủ là 66 trường hợp; lập thủ tục thi tuyển viên chức ngành TDTT là 03 trường hợp; điều động 133 CBCC; bổ nhiệm chức vụ 37 trường hợp; thuyên chuyển khỏi quận 05 trường hợp; tiếp nhận 141 CB,CC,VC về công tác tại quận; tuyển dụng công chức 39 phân bổ cho các phòng, ban hành chính; số công chức phường trúng tuyển đợt thi ngày 11, 12/9/2006, sau khi huấn luyện tiền công vụ, bố trí tập sự đã gạn lọc còn 107 công chức đã được bổ nhiệm ngạch chính thức và bố trí công tác tại 16 phường; lập thủ tục xét tuyển 35 viên chức ngành Y tế; điều động 16 CBCC từ phường này sang phường khác; chuyển 23 cán bộ chuyên trách sang không chuyên trách.

Tổ chức triển khai cho cơ sở thực hiện tốt công tác nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, phụ cấp vượt khung và các chế độ chính sách, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn: chuyển ngạch lương 14 trường hợp; bổ nhiệm ngạch công chức 31 trường hợp; bổ nhiệm ngạch công chức phường 107 trường hợp; lập thủ tục chuyển ngạch viên chức 449 viên chức và 03 công chức; nâng lương 1136 CBCC, VC HCSN; nâng lương, phụ cấp lương cho công chức, chuyên trách khối phường: 93 trường hợp trong đó có (công chức biệt phái 30 trường hợp, công chức phường 39 trường hợp, cán bộ chuyên trách phường 24 trường hợp); chuyển ngạch 14 trường hợp; bổ nhiệm công chức 31 trường hợp; đề xuất trợ cấp khuyến khích cho 112 cán bộ, công chức có bằng Đại học về công tác tại phường.

Tổ chức và cử các bộ tham gia các lớp bồi dưỡng: Tập huấn lớp “Văn hóa ứng xử” cho toàn bộ cán bộ công chức quận và cơ sở; Lớp bồi dưỡng QLNN cho cán bộ chủ chốt phường; Lớp bồi dưỡng địa giới hành chính; Lớp đối tượng Ban quản lý dự án thuộc nhóm A và nhóm dự án B.

Thống kê cán bộ, công chức đủ điều kiện để thực hiện chính sách, chế độ nghỉ hưu (với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo Quy định 201- QĐ/TU), chế độ thôi việc đối với cán bộ công chức có đơn yêu cầu cụ thể như: nghỉ hưởng BHXH một lần 65 trường hợp; chi trả trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tạm thời 201 của Thành ủy 27 trường hợp; nghỉ hưu 13 trường hợp; nghỉ bảo lưu BHXH 23 trường hợp.

Đã tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định đối với cán bộ sai phạm trên các lĩnh vực liên quan đến quản lý nhà đất, tinh thần trách nhiệm trong quản lý tài chính với các hình thức: Cảnh cáo 05  trường hợp (có 4 cán bộ chủ chốt); Khiển trách  04 trường hợp (có 01 cán bộ chủ chốt).

Từ kết quả trên cho thấy, hoạt động quản lý hành chính của bộ máy nhà nước có liên quan đến dân ngày càng được củng cố, cải tiến, tạo điều kiện để dân giám sát; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh lề lối làm việc, bổ sung các quy trình công tác, đã góp phần chống tiêu cực, hạn chế quan liêu sách nhiễu, gây phiền hà cho dân, từng bước củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính quyền.

Bộ máy quản lý hành chính Nhà nước từng bước được sắp xếp tinh gọn và hiệu quả, đội ngũ cán bộ công chức ngày càng trưởng thành và từng bước thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Thu nhập tăng thêm của công chức trong chính sách thực hành tiết kiệm, tự chủ tài chính có cải thiện rõ rệt. Các quy trình làm việc và giải quyết thủ tục hành chính ở các đơn có liên quan trực tiếp với dân như: bộ phận tiếp nhận hồ sơ, tiếp dân, bộ phận giải quyết tranh chấp khiếu nại của UBND quận, xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ hành chính của dân ngày càng đơn giản rõ ràng, đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và giảm phiền hà cho dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra

UBND quận đã xây dựng chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống chi tiêu lãng phí. Đã chỉ đạo Thanh tra quận phối hợp với các phòng ban chuyên môn, tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực trọng tâm đồng thời tăng cường công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, có đông người khiếu nại nhằm hạn chế phát sinh đơn khiếu nại lên cấp trên.

Qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND quận đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đơn vị và cá nhân có sai phạm trong việc chấp hành những quy định của nhà nước, cụ thể những sai phạm như sau: qua 7 đoàn thanh tra kết thúc đã phát hiện sai phạm về kinh tế 2.696.791.311 đồng, trong đó: Đề nghị thu hồi nộp ngân sách 2.251.951.045 đồng; Đề nghị xử lý kỷ luật 11 người; Đề nghị xử lý hành chính: 04 cá nhân; Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Qua các kiến nghị của Thanh tra, đến nay đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1.063.785.226 đồng, đồng thời thu hồi 13.319 m2 đất do các tổ chức, cá nhân chiếm dụng (kiến nghị của các đoàn thanh tra năm 2006) và xử lý kỷ luật 4 cá nhân.

UBND quận đã công bố công khai trên trang Web Gò Vấp các kết luận thanh tra, kiểm tra, kết quả giải quyết đơn khiếu nại của công dân và kết quả xử lý sai phạm để các ban ngành đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát. Đồng thời, tăng cường công tác tổ chức kiểm tra và theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra tại các đơn vị, tổ chức và cá nhân được thanh tra, thể hiện tính minh bạch đối với việc xem xét xử lý các vụ việc tiêu cực.

Công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng luật định. Việc tiếp nhận và xử lý đơn được UBND quận quan tâm chỉ đạo. Tổ tiếp công dân là đầu mối tiếp nhận, phân loại và xử lý các loại đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, bảo đảm các điều kiện để công dân trình bày những kiến nghị, phản ánh được dễ dàng, thuận lợi, có niêm yết lịch tiếp dân của lãnh đạo, nội quy các văn bản hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đồng thời duy trì lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND-UBND quận vào sáng thứ sáu hàng tuần.

Trong năm 2007, UBND Quận đã tổ chức tiếp 1.276 lượt công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác giải toả đền bù, khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại việc cấp và thu hồi giấy chứng nhận. So với năm 2006, tăng 129 lượt (tương đương 11.2%); nhận 909 đơn thư giải quyết khiếu nại, giảm 328 đơn (26.5%), đã giải quyết 753 đơn đạt 91.6%.

UBND quận đã chỉ đạo các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp đông người, không để xảy ra điểm nóng như: ban hành 4 quyết định giải quyết khiếu nại đối với các hộ dân thuộc Dự án Công Viên Văn hoá Gò Vấp, trong đó 3 trường hợp bác đơn khiếu nại, 01 trường hợp công nhận nội dung đơn khiếu nại; 3 quyết định giải quyết khiếu nại đối với các hộ dân thuộc dự án đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Công tác dân vân năm 2008

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng cán bộ công chức, với nội dung trọng tâm “Sửa đổi lề lối làm việc” (của tác giả Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 10/1947).

Mỗi Đảng viên, công chức ra sức học tập làm theo những điều Bác dạy, đồng thời thực hiện tốt 19 điều Đảng viên không được làm theo quy định số 115/QD-TW ngày 17/12/2007.

Trọng tâm vận động nhân dân của chính quyền năm 2008 là “Tổ chức triển khai thực hiện Nếp sống văn minh đô thị” theo kế hoạch đã ban hành và được triển khai cho cán bộ chủ chốt ngày 14/03/2008.

2. Về kỹ năng chuyên môn: Tiếp tục duy trì chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức định kỳ các chủ trương, chính sách mới gắn với chế độ giảm hội họp, tăng cường thời gian cho nghiên cứu, coi việc nghiên cứu học tập là trách nhiệm của mỗi công chức và là việc làm thường xuyên, suốt đời; bởi vì có nắm vững chủ trương, chính sách lĩnh vực phụ trách thì cán bộ mới có quyết định và phương pháp hành xử đúng, chủ động.

3. Song song với cập nhật kiến thức nêu trên, Phòng nội vụ, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức và cán bộ của UBND quận cần có kế hoạch phân công học tập, đào tạo nhằm chuẩn hoá các chức danh đang bố trí và định hướng qui hoạch cán bộ theo Nghị quyết 42/NQ-TW năm 2004 của Bộ Chính trị đã được phê duyệt. 4. Tiếp tục triển khai quán triệt các Nghị quyết số 17/NQ-TW của BCH-TW và Nghị quyết 53/2007/NQ-CP của Chính phủ về về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước và Nghị quyết số 22/NQ-TW Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do hội nghị BCH TW lần thứ 6 đề ra;

Cụ thể là triển khai có kết quả các Nghị định 132/2007, 14/2008/ND-CP của Chính phủ về tinh giản bộ máy và tổ chức sắp xếp các phòng ban chuyên môn thuộc UBND Quận theo kế hoạch thống nhất của UBND     Thành phố. Trong đó chú ý hoàn thiện quy trình tiếp nhận và thủ tục giải quyết hồ sơ nhanh gọn, đúng hẹn theo đúng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 một số lĩnh vực đã được Luật hoá;

5. Nghiên cứu phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông xây dựng và triển khai  việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính Nhà nước thành một hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý, điều hành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà nước, chủ trương chính sách của Đảng đến từng địa bàn dân cư thông qua hội nghị chuyên đề, Tờ tin quận, Bản tin phường và trang Web Gò Vấp. Trong đó, các phường cần hướng dẫn cho nhân dân Tổ dân phố, Khu phố thỏa thuận xây dựng quy ước Tổ dân phố, Khu phố và tự quản theo quy ước; thực sự làm cho dân biết , dân bàn, dân giám sát để các nội dung xây dựng tổ dân phố, khu phố, gia đình văn hóa đi vào thực chất, thực hiên tốt năm “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Để tổ dân phố, khu phố từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. UBND quận giao Phòng Nội vụ đặt hàng với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Quận tổ chức khảo sát và đề xuất các biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng gắn với việc vận động thực hiện “Luật bình đẳng giới”.

7. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận và các phường theo các chế định  pháp luật và phân công của Đảng đã có cần thực hiện chế độ làm việc định kỳ để nghe tâm tư, tình cảm, đề nghị của các tổ chức Chính trị, chính trị xã hội đồng thời thông tin các hoạt động, các chủ trương kế hoạch nhiệm vụ của UBND phải thực hiện theo các nghị quyết của Đảng, HĐND cùng cấp.

Thường xuyên tổ chức việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp khiếu nại của công dân; xử lý nghiêm khắc những trường hợp sai phạm; công khai, các kết luận thanh tra và hình thức xử lý kỷ luật của các đơn vị, cá nhân trên trang Web hoặc bằng hình thức phù hợp một cách minh bạch.

8. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận triển khai thực hiện cơ chế giám sát cộng đồng và định kỳ tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ chủ chốt phường.

Kết quả vận động, tập hợp quần chúng, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của chính quyền, của các cơ quan QLHCNN là phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..., góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Ðại hội của Ðảng và  các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn năm 2008 và giai đoạn 2006-2010.

MT


Số lượt người xem: 518    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search