THƯ VIỆN VIDEO

 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X A
 • Phòng cháy chữa cháy D
 • Phòng cháy chữa cháy E
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông B
 • Phòng cháy chữa cháy C
 • Phòng cháy chữa cháy
 • Thi tuyển công chức Gò Vấp
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X B
 • Thanh niên Gò Vấp với an toàn giao thông A
 • 1000 năm Thăng Long
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết - Phần 2
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X B
 • Công bố - Ra mắt BCH Đảng bộ khóa X A
 • Khai mạc ĐH Đảng bộ quận X C
 • Phòng Cháy chữa cháy A
 • Phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết
 • Quản lý hồ sơ công việc
 • Đình Thông Tây Hội
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
2
5
0
8
6
Chính quyền - Địa phương 09 Tháng Mười 2008 7:50:00 CH

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX

 

(Trích lược phát biểu của Đồng chí Trương Văn Non - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận tại Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp - Khóa IX)

 

KIỂM ĐIỂM GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX

Kết qu thc hin nhim v xây dng, phát trin và bo v qun

Đ/c Trương Văn Non - Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND quận trình Hội nghị Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ IX

* Về Kinh tế: Tuy có nhiều khó khăn khách quan hai năm rưỡi qua kinh tế quận vẫn tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu giá trị kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngân sách đảm bảo cân đối thu chi; với mức giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hàng năm là 14,96%[1]; Bốn ngành Dệt, Da, Giấy, Plastic tỷ trọng chung giảm đáng kể[2]; Tỷ trọng “Thương mại - Dịch vụ” chiếm 44,16% (so với Nghị quyết đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 45%); quá trình đô thị hoá, diện tích sản xuất nông nghiệp thu hẹp, giá trị ngành nông nghiệp chỉ chiếm 0,45%[3] trong tổng cơ cấu, tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống kiểng bon sai, kiểng cổ, hoa, cá kiểng các loại...; Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm là 20,7%[4] (chỉ tiêu Nghị quyết 20%).

* Quản lý đô thị - phát triển cơ sở hạ tầng có chuyển biến tốt; đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác điều chỉnh và thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch 1/2.000[5] và quy hoạch các ngành nghề, hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp - thoát nước, cấp điện…); xử lý các vi phạm quản lý đất đai; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án của Thành phố và Quận;

Năm chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy được khởi động sớm, nhưng kết quả chưa cao: 

- Công trình xây dựng Trung tâm Làng hoa Gò Vấp đã giao 6.282m2/21.716m2 đất cho Hợp tác xã Hoa kiểng Gò Vấp kinh doanh cây kiểng.

- Chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm xi măng hóa 100% hẻm, đến nay 8/16 phường đã cơ bản hoàn thành từ 90% – 100%.

- Chương trình xây dựng hệ thống chung cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2006 – 2010, quận đã chủ động kêu gọi đầu tư, thỏa thuận xong quy hoạch, đến nay các chủ đầu tư đang lập thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

- Đã đưa một số hạng mục công trình Công viên Văn hóa vào hoạt động; nhà đầu tư thực hiện theo qui hoạch chi tiết của quận.

- Đã xây dựng mới, đưa vào sử dụng 03 trường; dự kiến khởi công 03 trường trong năm 2009.

* Văn hóa - xã hội: Đã cơ bản hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm); chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển tích cực; mặt bằng dân trí được nâng cao tương đương 10,6 (Nghị quyết là 11); xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, hiệu suất đào tạo các bậc học, ngành học được duy trì và nâng cao; sĩ số học sinh/lớp từng bước được kéo giảm[6]; đội ngũ cán bộ giáo viên được chuẩn hóa, đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm bình quân hàng năm đạt trên 15.000 lượt lao động.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm đạt 1,01% (NQ dưới 1,1%); Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở được củng cố và nâng cao chất lượng; Sức khoẻ của nhân dân được quan tâm chăm sóc.

Không để xảy ra dịch bệnh; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dần, hiện còn 2,8% (Nghị quyết dưới 4,5%). Có 10/16 Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia (Nghị quyết 100%), cơ sở vật chất và trang thiết bị ngành y tế được cải thiện từng bước; Phong trào thể dục - thể thao được củng cố, duy trì và phát triển; tỷ lệ người rèn luyện thân thể thường xuyên chiếm 27%/tổng số dân.

* An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân có chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp được nâng lên:

Lực lượng quân sự địa phương đảm bảo đủ biên chế, đúng chất lượng, tổ chức huấn luyện, hội thao hàng năm đều đạt thành tích tốt; Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu được giao hàng năm cả hai cấp Quận và phường. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được nâng cao, nhiều địa bàn, tụ điểm phức tạp về phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội được chuyển hoá; Số vụ phạm pháp hình sự giảm trên 10%/năm, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự trên 65%/ năm; tai nạn giao thông hàng năm giảm trên cả 3 mặt từ 16 - 50% số vụ tai nạn,  từ 12 - 40% số người chết và từ 27 – 71% số người bị thương; công tác điều tra, xét xử được tiến hành độc lập, tuân theo pháp luật, không để oan sai; đầu tư cơ sở vật chất, trang bị điều kiện làm việc của Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Thi hành án được quan tâm.

Xây dng h thng chính tr vng mnh

* Năng lc lãnh đạo và sc chiến đu của Đng bộ được nâng cao: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được chỉ đạo tập trung, công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy được kiện toàn, công tác giám sát kiểm tra được tiến hành thường xuyên, công tác vận động nhân dân được củng cố tăng cường;

Công tác chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức gắn với các chương trình kế hoạch cụ thể và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bước đầu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và nạn quan liêu, tham nhũng.

Đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt; xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức, quy trình hoạt động của các đơn vị; qui trình phát hiện, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đã từng bước đi vào nề nếp và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, cán bộ trẻ, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có triển vọng phát huy tính năng động, sáng tạo, qua cơ sở để rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Quận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức thi tuyển cạnh tranh, công khai công chức nghiệp vụ phường, mạnh dạn bố trí, phân công lại công chức quận, chú ý đề bạt cán bộ trẻ, nữ ở các vị trí lãnh đạo, quản lý; từng bước khắc phục khuynh hướng công tác cán bộ khép kín, cục bộ của từng ngành, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị 10- CT/TW của Ban Bí thư chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ được nâng lên, phù hợp với từng loại hình chi bộ; Công tác bồi dưởng phát triển Đảng viên mới hàng năm vượt 36% so với nghị quyết, các chỉ tiêu chất lượng Đảng viên đủ tư cách, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đều vượt mức phấn đấu nghị quyết đề ra.

Công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước; triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, các chương trình trọng tâm, các chỉ tiêu kinh tế văn hóa - xã hội, việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực nhà đất. Thực hiện chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, được Ban thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo thường xuyên và có kết quả cụ thể;

Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy, đã chủ động thực hiện chương trình giám sát, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Điều lệ Đảng quy định; tham mưu cho Cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra hàng năm có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Công tác vận động nhân dân thường xuyên được củng cố, tăng cường, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Thành ủy chỉ đạo và Quận ủy đề ra; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận, đặc biệt đã coi trọng phát huy dân chủ trong việc ra nghị quyết sát hợp với thực tế địa phương, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện;

Chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính trị của địa phương và cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước gắn với việc chỉ đạo xây dựng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở đã có chuyển biến rõ rệt về nhận thức và phát huy công tác dân vận của chính quyền .

* Hiu lc, hiệu quả qun lý của bộ máy chính quyền có chuyển biến tích cực:

Hội đồng Nhân dân Phường sau khi chia tách được bầu bổ sung đại biểu đủ số lượng, Thường trực và các ban HĐND quận, HĐND các phường đảm bảo hoạt động và tổ chức các kỳ họp đúng theo luật định; đại biểu phát huy được vai trò đại diện nhân dân ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp thu ý kiến và kiến nghị của cử tri, yêu cầu Ủy ban Nhân dân Quận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Công tác cán bộ, nhân sự của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND quận được Ban chấp hành, BTVQU lựa chọn, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm đúng qui trình; Hoạt động quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân Quận, Phường tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, xử lý nghiêm  những đơn vị, cá nhân làm trái pháp luật;

Cải cách và đẩy mạnh cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực theo hướng “1 cửa”, “1 cửa liên thông” các lĩnh vực bức xúc liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân, triển khai trang Web, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000; Công tác lập qui và áp dụng pháp luật của UBND quận được cải tiến đảm bảo đúng thẩm quyền, thể thức, kỷ thuật; phân định rõ trách nhiệm UBND, người đứng đầu và giúp việc người đứng đầu UBND. Các qui trình công vụ, thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân thường xuyên được rà soát bổ sung theo sự điều chỉnh của Trung ương, thành phố; triển khai chấp hành có phân công, phân nhiệm rõ ràng, công khai và tuyên truyền rộng rãi để nhân dân cùng giám sát và thực hiện.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, các qui trình đăng ký, bình chọn, tuyên dương khen thưởng được tiến hành công khai, tường minh góp phần cổ vũ thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ đặt ra tại địa phương với nhiều hình thức phong phú.

* Sức mnh khi đại đoàn kết toàn dân tc được phát huy, hoạt động Mặt trận - đoàn thể đi vào trọng tâm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thông qua phong trào hành động cách mạng của nhân dân để tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt chính trị cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chăm lo quyền lợi chính đáng về giới, với phương châm “gần nhân dân, sát địa bàn, sâu cơ sở” để hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Một số hạn chế, thiếu sót cần tập trung khắc phục:

Bên cạnh những kết quả và ưu điểm nói trên Báo cáo chỉ ra 13 hạn chế, thiếu sót cụ thể như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tỷ trọng dịch vụ thương mại tăng nhưng qui mô nhỏ là chủ yếu.

- Chậm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 1/2.000 và quy hoạch ngành.

- Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 19,81% (so với Nghị quyết 18%) nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh phát triển hạ tầng kỹ thuật, làm ảnh hưởng nhất định đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

- Một số chương trình, công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ, kế hoạch đề ra, đặc biệt là chương trình mở rộng hẻm có hiện trạng dưới 2m.

- Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (hộ gia đình, khu phố, phường văn hóa...) còn hạn chế, một số nơi chưa đúng thực chất; tuy có nhiều nổ lực trong việc tuyên truyền vận động năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhưng tình hình còn chưa chuyển biến nhất là vấn đề vệ sinh môi trường.

- Chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa thật sự đi vào chiều sâu; phạm pháp hình sự có xu hướng tăng, chưa xóa triệt để các tụ điểm hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn; đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an còn thiếu và trình độ năng lực còn hạn chế.

- Việc xây dựng, huấn luyện, chuyển loại chuyên nghiệp quân dự bị chưa đạt về số lượng và chất lượng; công tác giao quân nghĩa vụ quân sự tuy đạt chỉ tiêu nhưng chất lượng chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thiếu sự quan tâm chuẩn bị, thiếu giải pháp chặt chẽ ở cấp phường  (nhất là tỷ lệ đảng viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự).

- Công tác chính trị tư tưởng chủ yếu là phổ biến, quán triệt cho cán bộ chủ chốt và đảng viên, chưa triển khai sâu rộng đến khu phố, tổ dân phố; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chậm được củng cố; công tác nắm bắt dư luận, giải thích và định hướng dư luận cho cán bộ đảng viên và nhân dân chưa nhạy bén, còn hạn chế.

- Công tác cán bộ tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; công tác phát triển đảng viên tuy đạt yêu cầu nhưng tỷ lệ đảng viên trẻ (dưới 25 tuổi) và tỷ lệ đảng viên là công nhân lao động còn thấp; một số ít cán bộ, đảng viên còn thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức chưa được phát huy tốt; việc phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên một vài cơ sở đảng chưa phản ánh đúng thực chất.

- Công tác giám sát, kiểm tra ở cơ sở có nơi chưa mang tính chủ động phòng ngừa, chưa đi sâu giám sát theo chuyên đề; cá biệt còn có cán bộ, đảng viên thiếu phấn đấu, tu dưỡng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước.

- Một số cơ sở Đảng nhận thức chưa đầy đủ, chưa nắm chắc diễn biến tình hình trong nhân dân. Công tác vận động nhân dân của chính quyền còn hạn chế, một số ít cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân, cá biệt có trường hợp vi phạm phải xử lý pháp luật. Công tác vận động, tập hợp nhân dân còn chạy theo số lượng; chưa khắc phục được tình trạng hội viên, đoàn viên đông nhưng không mạnh; chưa chú trọng đến việc vận động tập hợp các đối tượng đặc thù vào tổ chức hội. Hoạt động của một số đoàn thể tại khu phố chất lượng chưa cao, sinh hoạt chưa đều, nên chưa tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên (đặc biệt là Đoàn Thanh niên); chất lượng hoạt động tại một số công đoàn cơ sở chưa đạt yêu cầu, năng lực, uy tín, bản lĩnh của Ban chấp hành Công đoàn chưa cao (đặc biệt là công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp); chưa quan tâm tập trung xây dựng và củng cố lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt chính trị ở các khu vực. Công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nhân dân, xử lý thông tin, chủ động tuyên truyền, giải thích trong dư luận xã hội.   

Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường còn hạn chế, chưa phát huy vai trò, vị trí cơ quan quyền lực tại địa phương. Ủy ban Nhân dân Quận, phường có lúc còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành, việc thực hiện theo sự phân công, phân nhiệm đạt hiệu quả chưa cao, chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm, ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Báo cáo nêu những nguyên nhân chủ quan của ưu khuyết điểm:

Ưu điểm:

- Sự lãnh đạo của Ban chấp hành có nhiều quyết tâm, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những Nghị quyết chuyên đề, các chương trình hành động cụ thể, tăng cường đi cơ sở, giải quyết nhiều vấn đề có liên quan ngay tại cơ sở.

- Kiên trì tiến hành công tác giáo dục, vận động chính trị tư tưởng, khắc phục những tồn tại, yếu kém, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

Khuyết điểm:

- Trong lãnh đạo điều hành có lúc thiếu tập trung dồn sức vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; năng lực và vai trò tham mưu, điều hành của một số ban, ngành, đoàn thể còn hạn chế.

- Công tác tổ chức - cán bộ chưa khắc phục được ngay tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu.

Quang cảnh Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quận Gò Vấp lần thứ IX

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (từ tháng 7/2008 đến năm 2010) 

Nhận rõ tình hình mặc dù cả nước và thành phố còn nhiều khó khăn, thách thức do những biến động phức tạp cũng như sự yếu kém của chính chúng ta, nhưng chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản: chính trị - xã hội ổn định, niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước được giữ vững, nội lực, tiềm năng phát triển của quận còn lớn, quá trình đổi mới Đảng và Chính phủ đang từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Trên cơ sở kết quả hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội, những hạn chế khuyết điểm, và nguyên nhân đã nêu; Quán triệt tinh thần Hội nghị BCH Thành Uỷ lần thứ 12, từ nay đến cuối nhiệm kỳ Ban thường vụ đề nghị Đảng bộ và nhân dân quận nhà sẽ tập trung mọi nỗ lực để thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, của Thành Uỷ, UBND Thành phố trong đó vẫn ưu tiên thực hiện tốt các chính sách trên địa bàn như chăm lo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình bồi thường bàn giao mặt bằng các dự án, các chương trình nhà ở, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 chương trình, công trình trọng điểm từ nay đến hết năm 2010 đạt kết quả cao nhất, chú ý phát triển thương mại dịch vụ theo qui hoạch, tiếp tục cải cách hành chính tạo mọi điều kiện thông thoáng cho sản xuất kinh doanh, thu hút việc làm, góp phần giảm bớt khó khăn cho tầng lớp dân cư nghèo và cận nghèo, công nhân lao động và những người đang hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước; dồn sức và nguồn vốn cho các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng;

Với quyết tâm đó: Phấn đấu bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục tăng đầu tư ngân sách nhà nước từ các nguồn vượt thu, đẩy mạnh kêu gọi chủ trương xã hội hoá, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tư tưởng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát nói trên, báo cáo nêu 4 nhiệm vụ chủ yếu đề nghị BCH xem xét cho ý kiến như sau:

- Tiếp tục khẳng định mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã đề ra có vận dụng và bổ sung thực tiễn của tình hình và các yêu cầu nhiệm vụ mới do Trung Ương và Thành phố chỉ đạo.

- Về chỉ tiêu chủ yếu khẳng định duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững; nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ (2005 - 2010).

- Tiếp tục thực hiện phương hướng, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ Quận, phấn đấu từng bước đô thị hoá một cách bền vững.

- Tiếp tục Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ chủ yếu đã nêu, Ban thường vụ thống nhất lựa chọn và đề xuất bốn giải pháp trọng tâm sau:

- Đẩy nhanh việc thực hiện và quản lý theo qui hoạch; khai thác có hiệu quả quỹ đất công, nhà công; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đề án kêu gọi đầu tư; tiếp tục thực hiện chuyển dịch kinh tế Quận theo hướng nâng dần tỷ trọng “Dịch vụ - Thương mại”.

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện qui chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

- Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tăng cường công tác cán bộ và công tác giám sát, kiểm tra.

Từ bốn giải pháp trọng tâm BTV trình BCH 16 biện pháp cụ thể:

- Triển khai thực hiện và quản lý theo quy hoạch chung và quy hoạch quản lý đô thị 1/2.000, các quy hoạch ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công, qui hoạch đường Dương Quảng Hàm; khai thác quỹ đất công, nhà công phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.

- Tiếp tục thực hiện chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm xi măng hoá 100% hẻm, mở rộng 20% hẻm có hiện trạng dưới 2m”; lãnh đạo tốt công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn quận…cùng với thành phố thực hiện tốt các công trình đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, đường Phm Văn Bạch, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

- Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn quận; đưa Trung tâm Hoa kiểng đi vào hoạt động; khai thác, sử dụng các nguồn vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng (5 chương trình, công trình trọng điểm và các công trình xây dựng phục vụ kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị).

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở liên cơ quan các phường mới; cơ sở vật chất ngành Y tế, ngành Giáo dục, Trung tâm Thể dục - thể thao.

- Giải quyết nhanh những tồn đọng về đất đai, giữ nghiêm kỷ cương về trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

- Nâng chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa kết quả bình chọn hộ, khu phố, phường văn hóa… đúng thực chất.

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm - tệ nạn xã hội.

- Công tác chính trị tư tưởng lấy trọng tâm là tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Nâng cao chất lượng công tác đánh giá, qui hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, chính sách cán bộ.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang.

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú trọng chất lượng phong trào ở cơ sở, địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng hành chính hóa, hình thức. Đặc biệt, tập trung củng cố về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên và tổ chức Công đoàn ngoài quốc doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền; phát huy vai trò đại biểu Hội đồng Nhân dân trong công tác giám sát; nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, mở rộng một cửa liên thông, công khai minh bạch các trình tự, thủ tục hành chính; ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động các phòng ban gắn với đề án tinh giản biên chế, tiếp tục thực hiện các chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ công chức và nhân dân.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, chống bệnh thành tích.

Để thực hiện 16 giải pháp vừa nêu, trước mắt từ nay đến cuối năm chúng ta phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của quý IV/2008 và đề nghị BCH xem xét cho ý kiến các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP, dự toán NSNN năm 2009 do UBND quận trình bày tại hội nghị này. Ban Thường vụ Quận ủy kình trình Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xem xét, kết luận.    

Ban Thường vụ Quận uỷ

[1] Theo giá cố định 1994 Tổng giá trị SXCN năm 2005: 2.780 tỉ (xếp thứ 3/24QH); ước 2008: 3.930,1 tỉ.

[2] Giảm chung 29,59%; Năm 2005: GTCĐ 1994 là 1.555/2.780 tỉ, chiếm 55,93%; Năm 2008: 1.696,5/3.930,1 chiếm 43,16%

[3] Theo giá CĐ1994: 2005: 40,350 tỉ, chiếm 1,45% cơ cấu; năm 2008: 17,716 tỉ, chiếm 0,45% cơ cấu

[4] QTNSNN 2005: Tổng thu 358,013 tỉ, Ước 2008 624,862 tỉ; Tăng 74,52/3 năm, BQ 24,84%/Năm

Tổng chi QT 2005: 227,854 tỉ; Ước 329,296 tỉ; Tăng 44,52/3 năm, BQ tăng 14,84%; Chi thường xuyên GDĐT 2005: 62,223 tỉ, chiếm 27,31% cơ cấu chi TX, thì năm 2008 là 106,565 tỉ chiếm 32,36% cơ cấu.

[5] Đã cấp 19.485 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Cấp 13.742 giấy phép xây dựng và sửa chửa nhà ở phục vụ nhu cầu nhân dân trong đó ghi rõ tình trạng đất qui hoạch cho các chức năng.

[6] SSBQ chung 44,43; So với đầu nhiệm kỳ sĩ số/lớp giảm 0,61: Mẫu giáo giảm bình quân 3,49cháu;  Phổ thông tăng 0,62hs. Hiện có 81.832 hs, so với đầu nhiệm kỳ tăng 10.314 hs, +14,42%; (MG tăng 38,58%, PT + 9,29%, trong đó C3 + 33,37%).

 


Số lượt người xem: 555    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Dữ liệu đang cập nhật
Go Search